• Den nya plan- och bygglagen, som gäller från den 2 maj 2011, innehåller förändringar som kommer att få konsekvenser för byggsektorn. En av dessa ändringar är att kvalitetsansvariga ersätts av kontrollansvariga. Byggherren behöver anlita en kontrollansvarig i de flesta fall när man gör en bygg-, rivnings- eller markåtgärd. Den kontrollansvarige skall vara certifierad.

  När behövs en kontrollansvarig?

  I de flesta fall när man gör en bygg-, rivnings- eller markåtgärd krävs en kontrollansvarig. Men den kontrollansvarige behövs inte vid små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat. Detta framgår av 10 kap. 10 § nya PBL .
  I 7 kap. 4§ i det förslag till plan- och byggförordning som nu är ute på remiss, finns regler om andra små åtgärder som inte kräver kontrollansvarig. Det gäller bl.a. åtgärder som inte kräver lov eller anmälan. Men små inre åtgärder i flerbostadshus som är anmälningspliktiga kommer enligt förslaget att behöva kontrollansvarig.

  Källa: boverket

  Kontrollansvariges roll

  Den kontrollansvarige bistår byggherren under hela bygggprocessen. En kontrollplan upprättas i samråd med byggherren, entreprneören och kommunens representant och kontrollansvarig försäkrar att kontrollplanen följs upp. Kontrollansvarig deltar i start och slutmöte, genomför överenskommna arbetsplatsbesök och deltar, vid behov, på slutbesiktningen. Kontrollansvarig fungerar som byggeherrens stöd och rådgivare under byggprocessen. Sven Westman Bygg och Kontroll tar upppdrag inom storstockholms-regionen.

   

  För ytterligare information kan du besöka någon av länkarna nedan:

  www.boverket.se
  www.sitac.se